O MNĚ

Narodil jsem se v roce 1963 v Praze. V roce 1988 jsem na Karlově univerzitě absolvoval speciální pedagogiku, Mgr. (Kulturní aspekty integrace Romů).

V roce 1999 jsem získal Ph. D. a PhDr. v klinické psychologii na katedře psychologie Karlovy University, (disertační práce – “Charakteristické rysy vztahů pacientek s poruchami příjmu potravy”).

Jsem podruhé ženatý a mám pět dětí. Bydlím v Praze a kromě práce a rodiny věnuji svůj čas hudbě, literatuře a turistice.

Kromě psychoterapie a supervize se věnuji výuce a lektorování. Jednak jako vysokoškolský pedagog a dále jako lektor a výcvikový terapeut. Hlavní zaměření témat: psychoterapie, poruchy příjmu potravy, drogové závislosti, krizová intervence, supervize.

MH2

Další specializační odborné vzdělání

 • Psychoterapeutický výcvik Institut SUR (PhDr. Marie Henková, PhDr. Václav Buriánek, 1993 – 1998
 • Výcvik v systemické rodinné psychoterapii psychosomatických poruch (MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková), 1997 – 2000
 • Tréninková individuální psychoanalytická psychoterapie, kandidát České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii, 1998-2003
 • Výcvik v integrativní supervizi,Iron Mill Institute, Evropská Asociace pro Supervizi, July Hewson,
  1999 – 2003
 • Evropský certifikát v psychoterapii (European Certificate for Psychotherapy) European Association for Psychotherapy, 2004
 • Psychodrama und Sociometry with applications in Supervision und Therapy, Psychodrama-Institut for Europe, 2006 – 2008

Profesní činnost

 • Soukromá psychoterapeutická praxe, 2002 – dosud
 • Výcvikový lektor psychoterapeutického výcviku – Integra IV, Remedium I a II, 2000 – dosud
 • Vysokoškolský pedagog – Fakulta humanitních studií UK (Obor řízení a supervize), 2002 – dosud
 • Vysokoškolský pedagog – 1. lékařská fakulta UK, Adiktologie, 2002 – dosud
 • Psychoterapeut, Krizové centrum RIAPS, 1994 – 1998
 • Vedoucí oddělení, Krizové centrum MOST, Oddělení pro mládež MOST, SMK Klíčov, 1994 – 2002
 • Vychovatel – terapeut, Krizové centrum MOST,
  1990 – 2002
 • Speciální pedagog, Zvláštní škola Zbraslav,
  1988 – 1989
Pokud chcete zjistit víc nebo máte zájem o mé služby, kontaktujte mne.
POSLAT ZPRÁVU