KDY VYHLEDAT TERAPII?

Nacházíte se v náročné životní situaci? Trápí vás deprese či úzkost? Přijde Vám život příliš těžký? Trápí Vás vztah s partnerem nebo blízkými, a nevíte si nimi rady? Nemáte už energii čelit problémům v zaměstnání?

Psychoterapie Vám pomůže najít sílu vyřešit problémy, které se Vám zdají nyní neřešitelné i pomůže najít vnitřní jistotu a sebevědomí.

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI?

  • Problémy v mezilidských vztazích
  • Depresivní a úzkostné stavy
  • Poruchy příjmu potravy
  • Závislost a problémové užívaní alkoholu a drog
  • Problémy spojené s poruchami osobnosti

Terapií lze vyřešit široké spektrum Vašich obtíží. Pokud chcete předběžně zkonzultovat, zda by pro Vás terapie byla vhodnou metodou, kontaktujte mne prosím skrz tento web nebo telefonicky.

DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Informace o klientech neposkytuji žádným dalším institucím nebo osobám, byť by šlo o blízké příbuzné. Případné zprávy mohu zpracovat jen na výslovné a odůvodněné přání klienta. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromou praxi, nejsou informace o klientech součástí další zdravotnické či jiné dokumentace.

MEDIKACE

Psychoterapie rozhodně nevylučuje možnost farmakoterapie, ta je ale případně poskytována psychiatrem, ke kterému klient již dochází, případně mohu některého z kolegů doporučit. Je nicméně fakt, že řada lidí vyhledává psychoterapii také se záměrem psychofarmaka časem omezit nebo je postupně vysadit.

MŮJ PŘÍSTUP

Věnuji se psychodynamické psychoterapii. Jde o psychoterapii, která je odvozena od současné psychoanalýzy jako základní teorie a metody léčby. Vlastní průběh vychází z volně plynoucího dialogu.

Na rozdíl od psychoanalýzy předpokládá přímější a autentičtější komunikaci a menší důraz je kladen na interpretaci, odlišuje se také nižší frekvencí sezení (pouze jedno až dvě sezení v týdnu), kratší celkovou délkou trvání terapie a větší aktivitou terapeuta.

Více se dozvíte zde.

Na prvním sezení klient seznámí terapeuta s tím, kvůli čemu terapii vyhledal. Kromě motivů k terapii může být důležité říci něco o dosavadních zkušenostech s psychoterapií či jinými metodami léčby. Především však hovoří o sobě a nejlepší způsob, jak o sobě mluvit, je ten bez přípravy či nějaké osnovy – tedy tak, jak ho to momentálně napadne. Terapeut stručně popíše podmínky a pravidla v terapii, případně odpoví na otázky, které může klient mít. Závěrem může být víc variant – klient dostane doporučení k někomu jinému, ozve se až po zvážení anebo i nadále stojí o spolupráci. Pro začátek je možné si také stanovit ještě další jedno či dvě sezení, které mohou přispět větší oboustranné jistotě, že klient bude z terapie profitovat. Pro úvodní fázi spolupráce bývá užitečné stanovit delší období (například 3 měsíce), po kterém klient i terapeut terapii krátce vyhodnotí – respektive se vyjádří k tomu, zda spolupráce působí smysluplně a je oboustranně přijatelná. Další terapie pak už obvykle nemívá další pevné termíny hodnocení či končení.

Začátek většiny hodiny se odvíjí od ústřední instrukce, aby klient hovořil pokud možno otevřeně o všem, co se v něm a jeho životě děje – o tom, co prožívá a o čem přemýšlí. Měl by mluvit i o takových myšlenkách a pocitech, o kterých není snadné hovořit – nebo o těch, které sám nepovažuje za vhodné. Vlastní rozhovor je ale pochopitelně dialogem, ve kterém se společně terapeutem věnují dalším souvislostem, hlubšímu významu či případným možným změnám v postojích či chování. Běžné sezení v pravidelné terapii obvykle nekončí nějakým závěrem či souhrnem a doporučením. Končí jednoduše tak, že se po uplynutí 50 minut rozloučíme.

V psychoterapii nejde jen o komunikaci ale i o vztah. Není možné si společně vážně a otevřeně povídat o zcela osobních věcech a vztah nemít. Terapeutický vztah není vztahem přátelským (byť řadu takových aspektů časem získá), nejde ani pouze o vztah obchodní (i když jde také o poskytování placené služby). Není a nesmí se stát vztahem partnerským (erotickým), i když i takové myšlenky či pocity samozřejmě mohou hrát roli a je třeba o nich mluvit, nikoli je však realizovat.

Většinu klientů v průběhu terapie napadají myšlenky o tom, zda v terapii pokračovat, jak dlouho bude trvat, že jim to přináší zajímavé ale i těžké pocity anebo že finanční či časové nároky jsou dost velké. Je velmi důležité co nejdřív o těchto myšlenkách mluvit, neodkládat je. Může se jednat o důležitou součást terapie (například nevědomou snahu proces ukončit právě ve chvíli, když by se mohlo vynořit něco, co přinese změnu). Navíc otevřenost v takových případech přináší spíš úlevu a případně možnost změny – jedná-li se o něco, co klientovi vadí a je to možné změnit. Klient je na začátku předem instruován, že pokud se rozhodne terapii skončit, je prospěšné ještě nějakou dobu do terapie docházet (například dva měsíce nebo určitý počet sezení), aby se předešlo předčasnému ukončení.

Cena konzultace (50 minut): 1200 Kč

V odůvodněných případech a životních situacích jsem připraven jednat o snížení ceny. Je možné platit každou hodinu zvlášť nebo za určité období. Z praktických důvodů je nejčastější volbou platba za určité období zpětně (obvykle kalendářní měsíc) v hotovosti nebo převodem na účet. Vzhledem k tomu, že pro pravidelná sezení si rezervuji stejnou hodinu v určitý den v týdnu, mám pro případ rušení termínů klientem určité storno podmínky – ty si na začátku upřesníme.

Pokud chcete zjistit víc nebo máte zájem o mé služby, kontaktujte mne.
POSLAT ZPRÁVU