MŮJ PŘÍSTUP

Při supervizi se zaměřuji především na sebereflexi supervidovaného – schopnost průběžně vnímat a rozumět vlastním motivům při práci s klienty a uplatnit to v přímé práci s nimi. U kolegů, kteří pracují dynamicky nebo psychoanalyticky je supervize vedena v intencích této metody. Při supervizi kolegů vzdělávaných v jiných směrech nebo pracujících mimo psychoterapii vycházím z integrativního pojetí supervize, na kterém byl založen tréning u July Hewson, který jsem absolvoval. Mám certifikát Českého institutu pro supervizi a Iron Mill Institutu. Stručně o supervizi také najdete v sekci článků.

FORMY SUPERVIZE

 • individuální supervize
 • skupinová supervize
 • supervize týmu
 • supervize organizace/řízení
 • Progressive, Stage5
 • SLEA, výcvikový tým
 • Věznice Kuřim
 • Oddělení pro léčbu závislosti, VFN Apolinářská, Praha 2
 • Poradna pro rodiče, Sananim, o.s.
 • Terapeutická komunita pro závislé Magdalena o.p.s.
 • Centrum následné péče – DROP- IN
 • FOKUS – komunitní tým Sever, individuální supervize Západ
 • LAXUS – Ambulantní program
 • LAXUS – Kontaktní centrum
 • LAXUS – Drogový program ve vězeňství
 • Centrum pro integraci cizinců – CIC Praha
 • Dětský domov, Dubenec
 • Terapeutická komunita KROK, Kyjov
 • Terapeutická komunita Karlov, Sananim
 • Ambulantní centrum a Kontaktní centrum KHK, Pardubice
 • Probační a mediační služba, Praha a Ústí nad Labem
 • Substituční program, DROP – IN
 • Doléčovací centrum Renarkon o.p.s.
 • Poradna pro rodinu a manželské vztahy, Praha 5
 • La Strada, individuální supervize, konzultace
 • Chráněné bydlení Xaverov
 • Terapeutická komunita Helianna
 • Nemocnice Královské vinohrady, KAR

CENY

Skupinová supervize Podle dohody
Supervize týmu 1500 Kč/hod
Individuální supervize 1500 Kč/hod
Supervize organizace/řízení a managementu dohodou
Pokud chcete zjistit víc nebo máte zájem o mé služby, kontaktujte mne.
POSLAT ZPRÁVU